Friday, 25 April 2014

Mae Fron Goch yn falch o noddi Gardd Pont y Tŵr ..... gwyliwch i weld a allwch chi ein gweld ni y dydd Gwener yma

 Fron Goch is the proud sponsor of Gardd Pont y Twr..... see if you can spot us this Friday


Plannu gardd yn her newydd i gynllunydd blodau o Ddyffryn Clwyd

http://frongoch-gardencentre.co.uk/
Mae Sioned Edwards yn wyneb cyfarwydd i wylwyr S4C fel cynllunydd blodau, ond mae gan Sioned her arall hefyd y dyddiau yma wrth droi hanner acer o gae ger ei thŷ fferm yn ardd lysiau, ffrwythau a blodau.
Byddwn yn dilyn datblygiad yr ardd yng nghyfres newydd S4C, Gardd Pont y Tŵr sy'n dechrau nos Wener, 18 Ebrill wrth i Sioned, ei gŵr Iwan a'u dwy ferch fach, Nanw 9 oed a Malan sy'n 3 oed, dorchi llewys a dylunio gardd organig.
wedi colli pennod gyntaf Gardd Pont y Tŵr?  Peidiwch â phoeni, mae ar gael i’w weld ar catch up

Flower designer’s challenge to plant a new garden

http://frongoch-gardencentre.co.uk/
Flower designer Sioned Edwards is a familiar face for S4C viewers, but these days Sioned faces another challenge; to turn half an acre of field into a vegetable, fruit and flower garden.
We'll follow the progress of the garden in the series Gardd Pont y Tŵr starting on Friday, 18 April. Sioned, her husband Iwan and their two small daughters, Nanw 9, and Malan 3, will roll up their sleeves and set about creating an organic garden.
 Missed the first episode of Gardd Pont y Twr? Don't worry it's available to view on catch up......  on clic

Great gifts for Gardeners.....Anrhegion gwych i arddwyr


Tuesday, 15 April 2014

Join our Children's ClubJoin our Little Digger club/ clwb plant y palwyr bach..... find our more on facebook or visit our website