Monday, 20 March 2017

Penwythnos Sul y Mamau.... Mothers Day Weekend at Fron Goch


GCA Best Restaurant National Winners 2017

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!).

Hwre! Mae Fron Goch wedi ennill gwobr gan y Garden Centre Assocation - 'Bwyty Gorau mewn Canolfan Arddio' drwy Brydain gyfan (allan o dros 200 o ganolfannau garddio). Bore 'ma, cafwyd seremoni fach i gyflwyno'r tlws ac mi roedd camerau Heno yma i ffilmio'r cyfan. Gwyliwch allan amdano ni ar y rhaglen Heno dros y dyddiau nesaf.

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!). This morning we had a little ceremony where the trophy was presented to us, and Heno's cameras were here to film it all. Look out for us on Heno over the next couple of days.