Monday, 20 March 2017

GCA Best Restaurant National Winners 2017

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!).

Hwre! Mae Fron Goch wedi ennill gwobr gan y Garden Centre Assocation - 'Bwyty Gorau mewn Canolfan Arddio' drwy Brydain gyfan (allan o dros 200 o ganolfannau garddio). Bore 'ma, cafwyd seremoni fach i gyflwyno'r tlws ac mi roedd camerau Heno yma i ffilmio'r cyfan. Gwyliwch allan amdano ni ar y rhaglen Heno dros y dyddiau nesaf.

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!). This morning we had a little ceremony where the trophy was presented to us, and Heno's cameras were here to film it all. Look out for us on Heno over the next couple of days.


No comments:

Post a Comment