Thursday, 27 July 2017

GCA Best Garden Centre North West 2017!!!

Can you believe it we have done it again!!! GCA Best Garden Centre in the North West! What an amazing team and fantastic supporting customers! Flying the flag for Gwynedd
In the last few weeks our teams have been busy attending some of the best most prestigious awards and forums in the country on behalf of Fron Goch and we are now very pleased to announce we have been recognised again for all our hard work, effort and customer support.
GCA Best Garden Centre North West
GCA Best Restaurant North West
The Greatest Catering Team National Gold
The Greatest Pot Washing Team National Gold
The Greatest Baking Team National Silver
The Greatest Afternoon Tea Experience National Bronze
GCA Best Outdoor Living North West (amazing furniture collection)
GCA Best Garden Products Retailer North West
GCA National Finalists Ruxley Rose

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, flower and outdoor

Canolfan Arddio Orau'r Gogledd Orllewin Cymdeithas Canolfannau Garddio

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae’n timau wedi bod yn brysur yn ennill rhai o’r gwobrau a mynychu’r fforymau gorau a mwyaf mawreddog yn y wlad ar ran Fron Goch ac rydym yn falch iawn o allu dweud ein bod wedi cael ein cydnabod unwaith eto am ein holl waith caled ac ymdrech a chefnogaeth y cwsmer.
Choeliech chi byth – rydym wedi’i gwneud hi eto!!!! Ni yw’r Ganolfan Arddio Orau y Gogledd Orllewin yng nghystadleuaeth Cymdeithas Canolfannau Garddio! Am dîm anhygoel a chwsmeriaid cefnogol ffantastig! Yn chwifio’r faner dros Wynedd
Canolfan Arddio Orau'r Gogledd Orllewin Cymdeithas Canolfannau Garddio
Bwyty Gorau'r Gogledd Orllewin Cymdeithas Canolfannau Garddio
Aur Cenedlaethol am y Tîm Arlwyo Gorau
Aur Cenedlaethol am y Tîm Golchi Llestri Gorau
Arian Cenedlaethol am y Tîm Pobi Gorau
Efydd Cenedlaethol am y Profiad Te Prynhawn Gorau
Byw yn yr Awyr Agored Gorau'r Gogledd Orllewin Cymdethas Canolfannau Garddio (casgliad anhygoel o ddodrefn)
Mân-werthwr Cynnyrch Gardd Gorau'r Gogledd Orllewin Cymdeithas Canolfannau Garddio
Cyrraedd y Rownd Olaf Genedlaethol Ruxley Rose Cymdeithas Canolfannau Garddio

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, flower and outdoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing, plant, flower and outdoor

Sarah is our Westland Rising Star Finalist!!!

BREAKING NEWS: We have just heard (from a very excited Sarah) that she has successfully made it to the national finals of the Westland Rising Star Competition!!!
So if you see her in store, feel free to ask her about it all (easy to recognize as she is beaming from ear to ear) #risingstar #westlands#frongochgardencentre #thisgirlcan

Image may contain: 1 person, smiling, standing

Monday, 20 March 2017

Penwythnos Sul y Mamau.... Mothers Day Weekend at Fron Goch


GCA Best Restaurant National Winners 2017

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!).

Hwre! Mae Fron Goch wedi ennill gwobr gan y Garden Centre Assocation - 'Bwyty Gorau mewn Canolfan Arddio' drwy Brydain gyfan (allan o dros 200 o ganolfannau garddio). Bore 'ma, cafwyd seremoni fach i gyflwyno'r tlws ac mi roedd camerau Heno yma i ffilmio'r cyfan. Gwyliwch allan amdano ni ar y rhaglen Heno dros y dyddiau nesaf.

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!). This morning we had a little ceremony where the trophy was presented to us, and Heno's cameras were here to film it all. Look out for us on Heno over the next couple of days.