Monday, 3 October 2016

Autumn time is planting time !


  
Hydref ydi'r amser I blannu!
Hydref ydi yr amser traddodiadol, a'r amser gora I blanu bron bob dim.
Fel mae'r dydd yn byrhau, mae'r tyfiant uwchben y ddaear yn arafu. Ond o dan y pridd mae hi'n stori hollol wahanol. Mae hi'n brysur Iawn o dan y pridd .

Gan bod y ddaear dal yn llaith a chynnes, mae hyn yn hybu tyfiant gwreiddiau. A mae'r gwreiddiau yma yn ei twrn yn hybu a chefnogi tyfiant yr holl blanhigyn y flwyddyn nesaf.
Mae hi'n ddiwrnod hyfryd I gerdded o gwmpas yr ardd a phanned yn breddwydio am forderi hardd y flwyddyn nesaf.. On rwan ydi'r amser I droi'r freuddwyd yn ffaith, cerwch ati I balu a phlanu!

Autumn is traditionally the best time for planting almost everything.
As the days get shorter, plant growth above ground begins to slow down and become less vigorous, however underground in the root zone it's a whole different matter, it's very busy down there in the dirt!

At this time of year the ground is still warm and quite moist, these are ideal conditions for great root growth and good roots are the key to healthy growth and a better performance in following years.

It's a beautiful day for having a wander round the garden with a cup of tea, making plans for next year, considering new additions or a complete new border and now is the time for action!