Thursday, 31 May 2012

Eisteddfod Yr Urdd...Bwyd i’r teulu cyfan.


Fron Goch Garden Centre

31/5/2012

The Urdd Eisteddfod......Food For All The Family

Main Content
- Fresh homemade breakfast, lunch & dinner.
- Free parking. Child friendly.
- Just 5 miles from Y Maes.
-Open 9.30am to 7.30pm
Mon-Fri Eisteddfod week.
Full menu & directions at:

Open as Usual Bank Holiday Weekend & Half Term Week

Main Content Inline Small
For full details on opening hours click here

 

Afternoon Tea....

Main Content Inline Small
Afternoon Tea
Tea of Two..... What a Treat
Afternoon Tea for Two is served from 3pm to 4.30pm Monday to Saturday. A real treat!
This includes sandwiches and our special homemade cream cakes. You won't need to make supper after this!

Fron Goch Garden Centre
Tel: 01286 672 212,
Address: Pant Road, Llanfaglan, Caernarfon, Gwynedd, Wales, LL54 5RL
Canolfan Gerddi Fron Goch

31/5/2012

Eisteddfod Yr Urdd...Bwyd i’r teulu cyfan.

Main Content Inline Small
Bwyd i’r teulu cyfan...- Brecwast, cinio a swper cartref, ffres.
- Parcio am ddim. Croeso i blant.
- Dim ond 5 milltir o’r Maes.
- Ar agor 9.30am tan 7.30pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener wythnos yr Eisteddfod.
 
Bwydlen a chyfarwyddiadau llawn ar http://www.frongoch-gardencentre.co.uk/

Bydd Te Bach Pnawn

Main Content Inline Small
Bydd Te Bach Pnawn i Ddau yn cael ei weini o 3pm to 4.30pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Pleser pur!
Brechdanau a’n cacenni hufen cartref arbennig. Fydd dim rhaid i chi wneud swper ar ôl hyn!

No comments:

Post a Comment