Wednesday, 17 June 2015

Little Diggers Summer Club - Clwb Haf y Palwyr Bach

Clwb Haf y Palwyr Bach

Does dim esgus dros deimlo’n ddiflas y mis Awst yma .... dewch draw

Pob dydd Iau ym mis Awst yn ystod gwyliau haf yr ysgol.

Hwyl a dysgu i blant 5 – 10 oed

Yng Nghanolfan Arddio Fron Goch pob dydd Iau yn ystod mis Awst 10am – 11am

Bydd y sesiwn gyntaf yn dechrau ar 6 Awst
Archebwch lle am un neu nifer o sesiynau. Mae pob sesiwn yn costio £4.95 ac yn cynnwys te / coffi arferol am ddim i bob oedolyn sy’n hebrwng.
Mae lle yn brin felly cofiwch archebu lle’n gynnar. Ffoniwch 01286 672212 neu holwch yn y siop.

Clwb Haf y Palwyr BachLittle Diggers Summer Club

Every Thursday in August during the school summer holidays.

Fun & learning for 5 - 10 year olds

Taking place at Fron Goch Garden Centre every Thursday during August  at  10am -11am

First session starts on the 6th August
Book for one or many sessions. Each session costs £4.95 incl free tea/regular coffee for accompanying adult.
Spaces are limited so early booking is advised. Call 01286 672212 or ask in store 


There's no excuse to be bored this August......come along


No comments:

Post a Comment