Friday, 26 August 2016

APPLE ALERT! It's tree planting time!

The first batch of our new season trees have arrived. We are now stocking 17 varieties of apple trees ( including the Bardsey Apple ) four varieties of pear as well as cherries, damsons and plums.

More trees will be arriving in mid September and October including more crab apples, cherry blossom and mountain ash.
***All trees purchased come with a FREE 1.2m TREE STAKE A 40cm TREE TIE (while stocks last) and a little leaflet showing you how to plant your tree for the best results***
Let us help you choose the best one for you, and pop it in your car.
See you soon !

Mae'n amser plannu coed!
Mae'r llwyth cyntaf o goed tymor newydd wedi cyrraedd. Yr ydym yn stocio 17 o wahanol fathau o goed afalau (gan gynnwys Afal Enlli) pedwar math o ellyg yn ogystal â cheirios ag ac eirin. Bydd mwy o goed yn cael eu cyrraedd yn ganol mis Medi a mis Hydref gan gynnwys mwy o afalau crancod, blodau bach a lludw mynydd.
***Pan rydych chi yn prynu coeden mae'n dod am DDIM gydag 1.2m "Tree Stake" 40cm "Tree Tie" (tra mewn stoc) a thaflen fechan yn dangos i chi sut i blannu eich coeden ar gyfer y canlyniadau gorau***
Gadewch i ni eich helpu i ddewis yr un gorau i chi, a'i roi yn eich car.
Welwn ni chi cyn bo hir!
  • 17 varieties of apple trees
  • four varieties of pear
  • cherries, damsons and plums.
  • ***All trees purchased come with a FREE 1.2m TREE STAKE A 40cm TREE TIE (while stocks last) and a little leaflet showing you how to plant your tree for the best results***

  • No comments:

    Post a Comment