Tuesday, 13 March 2018

Penwythnos Lansio Dodrefn Furniture Launch Weekend


Penwythnos Lansio Dodrefn 
17eg – 18fed


Ymunwch â ni i ddathlu ein Penwythnos Haf o Fyw yn yr Awyr Agored

Penwythnos o gyflwyno Lolfeydd Haul a Dodrefn Gardd newydd cyffrous, Powlenni Tân Kadai, goleuadau solar, ategolion yr haf .... popeth fyddwch eu hangen i fwynhau misoedd yr haf yn yr ardd.

Felly, dewch draw, manteisiwch ar ein cynigion a byddwch yn barod i fwynhau Haf gwych yn eich gardd mewn steil, moethusrwydd a chysur!


Furniture Launch Weekend
17th - 18th March

Join us in celebrating the start of our Summer of Outdoor Living Weekend.

A weekend of introducing exciting, new Conservatory & Garden Furniture, Kadai Fire Bowls, solar lighting, summer accessories... everything you need to enjoy the Summer months in the garden.

So come along, take advantage of our offers and get ready for a great Summer in your garden with style, luxury & comfort! No comments:

Post a Comment